Đầu đọc nhận diện khuôn mặt kèm cảm biến nhiệt độ

Đầu đọc nhận diện khuôn mặt

  • Chức năng kiểm soát ra vào
  • Sử dụng được với mặt nạ
  • Có kèm chức năng cảm biến nhiệt độ
  • Cảnh báo và ngăn chặn người có thân nhiệt cao 
  • Gắn trên các loại turnstiles hoặc gắn tường