FH7088 (Copy)

Mẫu full-height đôi có mái che và khung đồng, chiều cao 2.3m, sau khi gia cố thêm phần chắn phía trên, chiều cao trở thành 2.9m. Mục đích thanh chắn phía trên là để cửa tăng thêm tính an toàn, khó vượt qua.

Category: