Nhận dạng thuê bao di động

Thiết bị thuê bao di động hoạt động phi pháp là thách thức lớn với nhà cầm quyền. Nhà tù trên khắp thế giới đối diện với vấn nạn tù nhân lén sử dụng điện thoại di động để thực hiện hành vi liên lạc không được phép.

Thiết bị nhận dạng thuê bao di động quốc tế do GMAX JSC cung cấp cho phép phát hiện, ngăn chặn hoặc theo dõi thiết bị di động nối mạng 2G 3G 4G mà không cần sự cho phép hoặc kết nối với nhà cung cấp mạng.

Thiết bị hoạt động độc lập với nhà mạng thuê bao di động, tự động cảnh báo và lựa chọn mục tiêu, hoạt động đồng thời trên tất cả các mạng di động, dạng xách tay với cách thức bí mật.