Nhận diện sinh trắc

Ưu điểm của giải pháp nhận diện sinh trắc là người sử dụng không cần phải mang theo các loại thẻ khác nhau và nhớ vô vàn mật khẩu, không lo nguy cơ mất an ninh khi để lộ mật khẩu, đánh mất thẻ hoặc bị copy thẻ. Tất cả cần làm là cho máy đọc những đặc điểm độc nhất của mình là vân tay, mống mắt, khuôn mặt để nhận diện và xác thực. Ứng dụng này được dùng rộng rãi để kiểm soát truy cập vào khu vực bảo mật, tại cơ quan ngân hàng đề xác thực danh tính.