Phá sóng điện thoại

GMAX JSC cung cấp giải pháp phá sóng điện thoại, phá sóng cellphone, cellular network để ngăn chặn cuộc gọi bất hợp pháp ra bên ngoài từ trại giam, cơ sở bí mật, cơ quan lưu trữ. Ngoài giải pháp phá sóng đơn thuần, chúng tôi còn có giải pháp quản lý truy cập cho phép thu thập những thông tin có giá trị từ cuộc liên lạc điện thoại. Hệ thống không cản trở liên lạc bằng điện thoại ngoài khu vực kiểm soát. Dễ dàng điều chỉnh và mở rộng băng tần theo ý muốn, lắp đặt di chuyển đơn giản hiệu quả.