SG2003

Category:

Description

Cửa speed gate tích hợp cùng thiết bị nhận diện khuôn mặt, tối đa 100,000 khuôn mặt khi thiết bị nối mạng và 35,000 khuôn mặt khi thiết bị không có kết nối mạng.