SG8001

Category:

Description

Loại cửa này có thiết kế rất nhỏ và gọn chỉ gồm phần cánh tay có bề rộng 500-800mm và một cột trụ có đường kính 16cm chịu trách nhiệm nâng đỡ toàn bộ phần cánh tay tương đối nặng và vận hành nó. Toàn bộ phần máy, điều khiển và động cơ nằm trong phần cột trụ có kích thước vô cùng giới hạn vì thế loại cửa này không dễ để sản xuất; đây cũng là loại rất hay gặp vấn đề sệ cánh, đóng lệch, không quay trở về vị trí 0 độ như ban đầu sau một thời gian dài sử dụng.

GMAX JSC có kinh nghiệm vận hành và có thể tư vấn loại cửa này.