Thu phí trên xe buýt

GMAX JSC cung cấp hệ thống thu phí trên xe buýt bao gồm thiết bị đầu đọc thẻ gắn trên xe,và phần mềm quản lý. Giải pháp cho phép tính tiền theo lượt, tính tiền theo khoảnh cách hành trình. Tùy theo giải pháp mà chúng tôi tư vấn lắp đầu đầu đọc thẻ tại lối lên hoặc cả lối xuống của xe và thiết bị tại trạm dừng chân. Ngoài chấp nhận thẻ, hệ thống chấp nhận các loại vé mã vạch hoặc vé QR code. 

Giải pháp phù hợp với xe buýt công cộng và xe buýt tư nhân, tham khảo các mô hình hoạt động hiệu quả nhất tại nước láng giềng và trên thế giới có đặc điểm tương tự như Việt Nam.