AXIS Communication

Khởi đầu là thương hiệu camera giám sát đến từ Thụy Điển, giải pháp của Axis Communication đã mở rộng sang kiểm soát ra vào, âm thanh và giải pháp liên lạc bằng âm thanh và hình ảnh qua mạng internet bằng cách mua lại công ty số một về liên lạc qua mạng internet – 2N solutions vào năm 2016. Điểm chung cho tất cả các giải pháp của Axis Communication đó là đơn giản trong ý tưởng, tinh tế khi cảm nhận và tiện lợi khi sử dụng – một sự kết hợp hoàn hảo đúng tinh thần Scandinavian của đất nước Bắc Âu đang nắm giữ thương hiệu này.

GMAX JSC là một trong không nhiều đơn vị có khả năng tư vấn giải pháp toàn diện trên nền tảng mạng internet sử dụng hơn một hệ thống thuộc công ty Axis Communication.