Exacq Technologies

Exacq Technologies Inc là nhà phát triển giải pháp quản lý camera giám sát trên nền tảng kiến trúc mở hàng đầu trên thế giới. Giải pháp của Exacq hỗ trợ tới hơn 1800 cameras từ hơn 60 nhà sản xuất trên thế giới thông qua giao thức ONVIF hoặc RTSP với 03 phiên bản có tính năng và quy mô tăng dần.

Không ít những nhà phát triển giải pháp VMS trên thế giới nhưng Exacq vẫn giữ vị trí hàng đầu của mình bởi đội ngũ kỹ thuật mạnh mẽ và phát triển những tính năng mới cho thế giới giám sát qua mạng.