Kiểm soát Ra Vào bằng nhận diện sinh trắc KHÔNG CHẠM (Vân tay – Bàn tay)

Xu hướng mới: Quản lý -chấm công- kiểm soát  ra vào bằng công nghệ nhận diện vân tay – các ngón tay – bàn tay KHÔNG CHẠM. Made in EU.

Độ tin cậy cao – chính xác tuyệt đối và tốc độ nhanh. Xu hướng mới góp phần hạn chế lây lan và đẩy lùi dịch bệnh. Xem video Tại Đây